?
Close

Raziskave in razvoj

V podjetju uspešno povezujemo in krepimo sodelovanje med znanstveno-raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom na področju informacijskih storitev. V podjetju smo v ta namen v letu 2006 registrirali lastno raziskovalno skupino Inštitut za varnost podatkov in informacijskih sistemov (IVPIS). Ob vsaki novi priložnosti prijave na raziskovalne ali razvojne projekte kandidiramo z zavedanjem, da je segment raziskav ter razvoja zelo pomemben za podjetja in vodi v inovativnost ter konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Preko raziskovalnih in razvojnih učinkov projektov se je tudi povečala prepoznavnost našega podjetja.

Projekti

Projekti v teku

Razvoj programov usposabljanj za kibernetsko varnost – RUKIV

S Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru, sodelujemo pri projektu RUKIV (Razvoj programov usposabljanj za kibernetsko varnost). Glavna cilja raziskovalnega projekta sta: 

CILJ 1: Analiza obstoječih programov, ki pokrivajo kibernetsko varnost

CILJ 2: Priprava programa usposabljanja za kibernetsko varnost za IKT-strokovnjake v podjetjih in institucijah

Končen rezultat raziskovalnega projekta bo nudil celovit načrt tako za formalne (visokošolski magistrski študijski program in visokošolski študijski program za izpopolnjevanje) kot neformalne oblike usposabljanja ob upoštevanju potreb Slovenije in najnovejšega tehnološkega razvoja.

Več o projektu – RUKIV • Inštitut za Informatiko (um.si)

Naložbo sofinancirata ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in URSIV – Urad vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

ZAKLJUČENI PROJEKTI

Blockchain energetsko trgovanje z umetno inteligenco – BETAI

Viris d. o. o. je kot eden izmed konzorcijskih partnerjev sodeloval pri projektu BLOCKCHAIN ENERGETSKO TRGOVANJE Z UMETNO INTELIGENCO – BETAi (www.betai.si).

Glavni cilji operacije so bili:

CILJ 1: Postavitev energetske tržnice – P2P za trgovanje z električno energijo na trgu na drobno

CILJ 2: Postavitev energetske tržnice – P2P za energetske projekte

CILJ 3: Lokalna optimizacija in avtomatizacija upravljanja energetskih naprav z UI v stavbi

CILJ 4: Optimizacija in avtomatizacija upravljanja ter trgovanja znotraj bilančne skupine s podporo UI

CILJ 5: Optimizacija in avtomatizacija upravljanja ter trgovanja znotraj bilančne skupine s podporo UI in upoštevanjem veleprodajnih trgov

Trajanje projekta: od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022

Sodelujoči: DOM Lenart d.o.o., SONCE ENERGIJA d.o.o., COMCOM d.o.o. Idrija, EUDOM d.o.o., so.p. in Viris d.o.o.

Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Digitalna forenzika in njena vloga v sodnih postopkih

Pridobljeni so bili pomembni podatki za razumevanje pogledov pravne stroke in prakse na digitalno forenziko in njeno trenutno ter bodočo vlogo v sodnih postopkih. Prav tako se je analiziralo trenutni obseg uporabe metod digitalne forenzike v praksi kazenskega pravosodja.

Trajanje projekta: od 2006 do 2008

Sodelujoči: Viris (prijavitelj), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Pravna fakulteta, Fakulteta za policijske in varnostne vede

Načrtovanje integracije podatkovnih baz zaščite in reševanja

V okviru CRP (ciljni raziskovalni projekt) »Izdelava interaktivnih državnih načrtov zaščite in reševanje v elektronski obliki in njihova integracija v informacijski sistem zaščite in reševanja« so bili narejeni prvi koraki za računalniško podporo povezljivosti vseh državnih načrtov zaščite in reševanja.

Trajanje projekta: od 2006 do 2007

Sodelujoči: Viris (prijavitelj), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Model informacijskega sistema za slovenske visokošolske institucije
V okviru raziskovalnega projekta CRP smo razvili model informacijskega sistema, ki upošteva strateške usmeritve poslovanja visokega šolstva, potrebe na področju upravljanja podatkov in spremljanja kazalnikov v visokem šolstvu ter dobro prakso podobnih rešitev na MŠŠ. 

Trajanje projekta: 2009

Sodelujoči: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Viris (izvajalec), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Informacijski sistem za vodenje golfskih turnirjev – Golfriend
Računanje rezultatov golfskega turnirja z uporabo papirja in svinčnika ni enostavno opravilo. V okviru razvojnega projekta smo razvili programsko opremo za uporabnike, centraliziran strežniški sistem, spletni portal za spremljanje zgodovine turnirjev in statistik ter za ustvarjanje skupnosti uporabnikov projektiranega informacijskega sistema.

Trajanje projekta: od 2009 do 2010

Viris (prijavitelj) 

Analiza mobilnih aplikacij na platformi Android – Vaccine
Zaradi vse večje razširjenosti mobilnih telefonov, preprostega razvojnega procesa in velikega tržnega deleža platforme Android, se povpraševanje in uporaba mobilnih aplikacij za platformo Android povečuje. Hkrati se zaradi aktualnih dogodkov in čedalje bolj kompleksnih tehnologij širi tudi nezaupanje v legitimno početje mobilnih aplikacij. Orodje Vaccine, ki smo ga razvili na Inštitutu za varnost podatkov in informacijskih sistemov, je namenjeno učinkovitejšemu in lažjemu testiranju mobilnih aplikacij na platformi Android v realnem času. Zaradi neposrednega dostopa in spreminjanja spremenljivk ter uporabe metod v realnem času, orodje Vaccine predstavlja učinkovito izbiro za dinamično analizo mobilnih aplikacij. Aktualna izvorna koda orodja je dostopna na github-u.

Trajanje projekta: od 2013 do 2014

Viris (lastni razvoj)