?
Close

Vrivanje SQL-stavkov

Vrivanje SQL-stavkov je tehnika, ki se uporablja za napad na aplikacije, kjer se zlonamerni SQL-stavki vstavijo v vnosno polje (npr. za pridobivanje vsebine celotne podatkovne baze).